Missie Als Gezinshuis De Veen Hoop willen we niet enkel een plek zijn om te wonen, maar vooral een plek  waar de kinderen hun eigen identiteit mogen ontplooien binnen een normaal gezinsleven. Visie Wij streven  ernaar om een opvoedingsituatie te creeeren waarbinnen een kind zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen binnen de grenzen van zijn of haar mogelijkheden. Dit om te bereiken dat het kind dichter bij zijn of haar eigen identiteit  kan komen en zo een zelfstandig mogelijk persoon mag worden.
Ons verlangen is om kinderen een veilige omgeving te bieden waarin ze zichzelf mogen zijn.