Een belangrijk onderdeel van Gezinshuis de Veen Hoop zijn de vrijwilligers.  Deze groep mensen zet zich in voor veel verschillende werkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen onder andere praktisch van aard zijn. Te denken valt aan huishoudelijke hulp, huiswerkbegeleiding, klussen, administratieve werkzaamheden. Daarnaast is er ook een groep mensen waar de kinderen met regelmaat een weekend logeren. Verder is er een gebedsgroep van waaruit gebeden wordt voor allerlei zaken rondom Gezinshuis de Veen Hoop. Voor meer informatie over vrijwilligers kunt u contact opnemen met ons.